Sunday, June 26, 2005

Blackmore's Night

9:11 PM
Từ hôm nghe được bài Under a violet moon của ban nhạc Blackmore's Night đâm nghiền ban nhạc này hết sức. Nghe bài Under violet moon, có một cảm giác rất kỳ lạ, sôi động hoang dã, một chút vô tư, một chút hồn nhiên, có gợi nhớ đến những bài hát của dân du mục .... yêu quá đi mất.

Tối hôm qua lên site của ban nhạc này, down thêm được khoảng 7, 8 bài nữa, càng nghe càng nghiền. Blackmore's Night ^_^ sẽ phải đi lùng đĩa của ban nhạc này.

Nghe một vài bài nghen
- Way To Mandalay
- Black Crows
- Diamonds And Rust
- Shadow Of The Moon
-
Play Minstrel Play
- Minstrel Hall
-
Under A Violet Moon
Chia sẻ: