Saturday, July 30, 2005

Hãy khởi động bản thân!

1:03 AM
Đi nghỉ về được 3 ngày rồi! Vẫn chưa bắt đầu mở sách vở ra!
Chỉ còn 1.5 tháng nữa thôi!

Ngày mai, việc đầu tiên mình làm sẽ là khởi động bản thân! Cố gắng lên.
Ngày mai bắt đầu ôn bài!

Liệu có nên rút dây mạng ra không nhỉ! Mất quá nhiều thời gian vào net quá, vô bổ nhưng vẫn thích lên net! Con người kể cũng kỳ lạ, biết chẳng đến đâu nhưng vẫn làm, vẫn thực hiện.

Ngày mai không bật máy!
Ngày mai đi lấy money! ^_^
Chia sẻ: