Sunday, July 31, 2005

Quá nhiều việc !

3:54 PM
Hix, mới ngồi xác định lại những việc mình sẽ làm trong thời gian tới rùi từ đó xác định, những việc cần phải làm để phục vụ cho nó! Quá trời việc mà thời gian lại ít!

Hix, cố lên nào! Hum ni làm việc thứ nhất! Thời gian ít không phải là yếu tố quan trọng, vấn đề là hiệu quả công việc! Mình quá thiếu tập trung!

Let see it later T_T !
Chia sẻ: