Wednesday, July 06, 2005

Tay hòm chìa khóa!

11:52 AM
Hoành tráng nhỉ ! Tay hòm chìa khóa :P Thực ra là mẹ tớ đi công tác Xì Gòn 1 tháng liền, thế là tớ lãnh nhiệm vụ chợ búa cơm nước, mua bán tùm lum ....

Việc học vẫn không có gì tiến triển! Dậm chân tại chỗ

Xiem phim nhiều ghê, một nỗi buồn man mác .................. không xem được phim trên ione.net.... he he :P funny. Hix, vi phạm luật thiệt dưng mà tự dưng mất nguồn coi phim ! Bùn 5 phút !

Sắp đến ngày Nam tiến gòi ! *_*
Chia sẻ: