Sunday, August 14, 2005

Một buổi học !

5:14 PM
A và B
....................
A: này, hình như thầy có chuyện gia đình gì thì phải?
B: không có, gia đình thầy rất hạnh phúc.
A: không, ý tôi là trước đó , vợ trước và con của thầy sao đó ....
B: đừng nhìn thầy với con mắt của người bệnh đáng thương thế ....
A: ... đâu có... tôi đang hỏi chuyện nhà thấy cơ mà ...

..................

A: thầy viết Mã số khoa hơi buồn cười nhỉ, bình thường toàn viết Mã khoa thôi
B: đừng buồn cười, học môn này toàn những thứ như thế thôi mà thành chuyện đấy .
A: ..............................

..............................

B: như vậy chỗ này là quan hệ M-N hả
A: ........ ừ ............

....................................

Hết giờ học!
A: khát nước quá, lên xin chai nước của thầy
B: uh, thôi đi uống nước mía đi!
....................................
Chia sẻ: