Sunday, September 18, 2005

Hy vọng chúa còn thương những kẻ lười biếng!

5:17 PM
Xong rùi! Một việc cần phải làm trong tháng này đã hoàn thành! Không biết mô tả thế nào, hy vọng có được bao nhiêu, thử ước lượng nhé.
Môn 1: quá bán một chút
Môn điều kiện: no vấn đề
Môn 2: có vẻ khá hơn môn 1.
==> gộp môn 1 + môn 2 + môn điều kiện: hy vọng của mình là 55% !!! Lớn quá nhỉ

Hắt xì! sáng thi xong phải đi ăn giỗ, cái áo mưa kì cục. Rõ to, rõ dầy vậy mà khi cởi áo mưa ra, thấy mình ướt từ đầu đến chân......

Sắp tới một lố công việc đang chờ sẵn nữa. Hoạch định lại kế hoạch và do somethings I really want to do ......
Chia sẻ: