Sunday, September 25, 2005

Sắp một tuần mới - những kế hoạch mới!

12:39 AM
Vậy là 1 tuần nghỉ ngơi, gần như không làm gì cả, ngoài lên net, coi phim và dựng 1 cái blog mới!

Tuần vừa rồi, nhà có thêm người, hi vọng mọi việc tốt đẹp, với tính khí quái gở của mình thì không biết là "mọi việc tốt đẹp" được trong bao lâu!

Trong vòng nửa tháng tới, sẽ phải ra đề thi một môn, làm đề cương ôn tập và đề thi tốt nghiệp cho một học phần, deadline là 15/10. Cố lên nhé! Ráng hoàn thành cho tốt!

Tuần vừa rồi, gặp lại người bạn cũ. Nói chuyện rôm rả, biết thêm một số thông tin về bạn bè, nhìn nó mặc váy bầu mà ..... thấy mình già qué. Hôm sau nó gọi điện, mày có làm cái này không ? Công việc có vẻ khá phết :d

Làm giáo án môn đó vẫn chưa xong, không biết là "trốn" được đến bao giờ, hix!

Come on!
Chia sẻ: