Thursday, April 27, 2006

Ngày 27.4.2006

10:38 PM
Cả ngày không hoàn thành được việc nào ra hồn cả ! Mình ... chuối .... chuối ... chuối quá ....

Hôm qua đi xem nhảy Hip Hop ... vui đáo để ... mình già thiệt rồi, nhìn bọn trẻ nhảy ... iu quá đi mất ... Đi xem về muộn, chẳng làm được gì nữa , Crash cũng chưa coi ! Chậc !

Tối nay ít nhất phải làm xong 1 việc rùi mới được đi ngủ !

Attila Victoria
Chia sẻ: