Sunday, August 13, 2006

Coming home!

6:05 PM
Tớ vừa trở về Hà Nội sau gần nửa tháng lang thang ở Quảng Trị và Huế. Với ý nghĩ cứ sống, cứ hành động như mình nghĩ, như mình mong muốn, chuyến đi này của tớ có thể nói là rất vui vẻ, thoải mái và dễ chịu... gần 1/2 tháng làm việc, vui chơi và tiêu tiền .... hi hi... có lẽ tớ sẽ dành 1 bài dài dài để kể lể về nó ... giờ chưa có thời gian ngồi viết hè!

Welcome back !
Chia sẻ: