Wednesday, September 27, 2006

Đôi mắt người Sơn Tây

10:47 PM
Tiếp tục dòng nhạc tiền chiến, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ Đức Tuấn ... một bài hát nữa trong thời gian này tớ hay nghe: Đôi mắt người Sơn Tây :D

Download: Đôi mắt người Sơn Tây
Nhạc: Phạm Đình Chương
Thơ: Quang Dũng
Thể hiện: Ca sĩ Đức Tuấn.
Nguồn: http://www.vnmusic.com.vn
Lời bài hát. Nguồn: http://dactrung.net/

Đôi Mắt Người Sơn Tây

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây,
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay

Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, Em có bao giờ, Em thương nhớ thương

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây ...
Chia sẻ: