Tuesday, October 03, 2006

Just for fun !

10:15 AM
Cảnh sát siêu đẳng :P Tối hôm qua trong lúc đang ngồi xem Dạ Yến - chát chít thì nhận được mess của bạn Hà Bư gửi cho mọi người trong lớp 44 xê (trong đó có tớ) cái link xem ngộ ngộ "Cảnh sát siêu đẳng"... giảm xì trét tốt phết

Trên desktop còn để 1 cái ảnh gif mấy chú chim cánh cụt ... hehe, cẩn thận "bạn bè" kiểu này nhá .... :D
Chia sẻ: