Thursday, October 26, 2006

Link tinh tập 3

7:06 PM
Hì, hôm nay có nhiều cái vụ phết, nhưng hông có thời gian kể dông dài được. Cả ngày tham gia học cái dự án Microsoft Partner In Learning - Peer Coaching. Cuối buổi chiều xem buổi Gặp mặt đầu năm của Khoa CNTT - hi hi, tụi sv làm hoành tráng , Teacher Band gây ấn tượng lém ....

Hè, vừa vào blog của tớ, thấy số người ghé thăm đẹp hung :D

888 = số đẹp nhở, lộc liếc gì đó bà con nhỉ :D
888 = buôn dưa lê lãi lớn (theo cách nói của người Sài Gòn)

Mèo mèo mèo ... có mí cái ảnh dễ xương trên internet ! Bà con xiem cho máu !

Chia sẻ: