Wednesday, October 04, 2006

Link tinh !

3:52 PM
Tạp nham linh tinh nhiều thứ ! Đặt cái tiêu đề "link tinh" xuất phát từ ông chú thân mến ngày xưa, "link" --> là "liên kết", "tinh" --> xuất phát từ "linh tinh" ==> "Link tinh" phát âm thì như "linh tinh" nhưng cũng có nghĩ là các thứ linh tinh có dây mơ rễ má với nhau.

Sáng ráng ngồi chấm nốt 10 bài thi đầu vào (a di đà phật - theo nguyên tắc là ko được đem về nhà đâu, dưng mà cái rì cũng có biến báo muh :D) - rồi lóc cóc phi sang cơ sở 2 nộp bài. Không có biên bản chấm thi ... chú L bảo: chả cần đâu. Hix, không khéo mấy hôm nữa lại phải mò đến ký biên bản ấy chứ, làm rì mà lại không cần!

Bò sang khoa làm nghĩa vụ cao cả, đóng góp 1 ngày lương ủng hộ bão lụt ở miền Trung ... biết thêm "hung tin" ... "lương đã bị cắt giảm" ... tụt 200K so với mức lương hiện tại ... hix, toi đời.

Chiều định ngồi dịch bài để làm tiểu luận môn học, nhưng có làm được rì đâu ... hix ... test thử cái upload video lên google rồi quăng lên blog, hì hụi upload xong thì mò không ra cái link nào để xem online trên Google cả... sao chuối thế nhỉ !

Hí hứng định lập thêm một hòm meo làm việc nữa, tự mình inivte 1 cái gmail. Hí hứng đăng ký username: hang.nguyen - Check avai - kết quả trả lại:
- không avai
- Gợi ý chọn usernam khác
-- 1. hangngu
-- 2. nguhang
==> ặc ặc .... nhảm toàn tập
Để thử thêm mấy phát nữa vậy !
Chia sẻ: