Wednesday, November 01, 2006

Bê bối nhở !

12:50 AM
Thôi thế là xong rồi. Mấy hôm nay ngồi làm đề thi hết môn cho 1 lớp liên kết, mới chợt nhớ ra mình có cho tụi nó làm 1 bài tập nhóm và chấm điểm học phần, mà lại còn hùng hồn tuyên bố điểm này sẽ chiếm 30% điểm hết môn. Sau một hồi lục lọi cùng lật dở, cái tờ giấy chấm điểm bài tập của mình thủy chung vẫn không chịu lộ diện, mày ơi mày ở đâu, mày thò mặt ra đi nào !

Chết dở thật, tình hình là nếu mất toi cái giấy thì biết đường nào mà cộng thêm điểm cho tụi nó nhỉ? không lẽ vì mình không thể hoãn cái sự sung sướng là đã kết thúc môn học, nên tiện thể quăng luôn nó vào 1 chỗ nào đó nhỉ!
Chia sẻ: