Friday, November 10, 2006

Mèo và chuột !

1:26 AM
Chuyệnt tình mèo vào chuột: Ban đầu yêu đương mặn nồng thắm thiết. Nhưng kết quả thật thương đau .... kết duyên chẳng bao lâu, chàng và nàng cơm không lành canh không ngọt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay ... Than ôi !

Click vào đây để xem : Tập 1 - Tập 2 - Tập 3 - Tập 4
Chia sẻ: