Tuesday, January 30, 2007

Eggie ! Who killed Mr Eggie ?

8:38 PM
Hôm qua Neko-chan gửi cho mấy cái hình eggs ngộ hết sức ! hơ hơ, mình thích ăn trứng :D

Eggie ! Are you ok?Eggie ! Who killed Mr Eggie ?

Chia sẻ: