Saturday, January 13, 2007

Link tinh tập 4 !

11:28 PM
Tuần vừa rồi, quay cuồng với công việc, kỳ này mình dạy nhiều quá, chẳng bù cho kỳ 1, chơi dông chơi dài. Bốn ngày liên tiếp, ngày nào cũng dạy cùng 1 lớp, chẳng đến lượt mình chán mà tụi học sinh cũng chán luôn. Nhưng kỳ này có vẻ khá khẩm hơn, tụi nó vẫn có vẻ lười học nhưng đã có ý thức hơn, chăm chỉ hơn, thế nên cũng cảm thấy dễ thương hơn. Lần này mình sẽ cố gắng sát sao từng buổi học, ít ra cũng ép chúng nó phải chăm đi học và làm bài tập, ít ra cuối kỳ cũng phải có gì trong đầu, có kỹ năng để làm việc chứ nhỉ.

Xét ra đi dạy đâu có nhàn, như bây giờ, ngày nào cũng ít nhất 5 tiết (bán cháo phổi liên tục), thanh âm của mình cũng rèn luyện thành thục, chưa kể có lúc dạy 10 tiết 1 ngày, đến cuối ngày là lào khào, không nói nên lời, bản thân tự biết phải điều chỉnh nhưng mà vẫn không ăn thua. Thảo nào bệnh nói lắm là bệnh nghề nghiệp của giáo viên. Mai sau nói chuyện với người bề trên khéo cũng ra rả, cuối còn đệm thêm câu mang đầy tính sư phạm "Có hiểu không nhỉ" :D ... đảm bảo dăm ba lần sẽ nghe cải lương . he he.

Tuần sau lại tiếp tục trường kỳ kháng chiến, chưa kể lại có lịch học cao học tiếp tục. Lần này lại không thân ái xuống Bãi gửi xe Mỹ Đình học nữa mà xuống trường Sân khấu điện ảnh! Bây giờ ngồi điểm lại nhưng việc mình cần làm, mới thấy mình còn quá nhiều việc để tồn dư (có lúc nào mình không để tồn dư không nhỉ?) ... Mà việc khẩn cấp cần nhất là cái luận văn của mình, cái phần WSRF của ông chú mình ... hix .... Nhưng thôi, mình sẽ từ từ giải quyết, ngày mai đi xem phim của MFC đã, lấy năng lượng để tiếp sức cho tuần tiếp theo !

SWING GIRLS
Bộ phim ca nhạc hài của điện ảnh Nhật Bản
Chia sẻ: