Saturday, March 10, 2007

Link tinh tập 5

12:02 AM
Tháng 3, tháng 3 này thấy mình làm được khá nhiều việc, tự mình làm cũng có mà người khác mang đến cho mình cũng có. Nhỏ Y bảo năm nay tuổi gà vịt như mình được sao Mộc Đức chiếu, tốt lắm đấy. Không biết từ bi giờ đến cuối năm thế nào, chứ nếu như từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 ( aka tháng riêng nếu tính theo âm lịch) thì quả thực cái sao Mộc Đức ấy có vẻ tốt với mình thiệt ! ơ mà cũng không hẳn là cái gì cũng tốt đẹp, cái mạng internet fpt dở chứng thì phải, không down được từ megaupload, hix, bao nhiu phim hay dòm thấy mà chỉ nuốt nước bọt quay đi mà không làm được giè! Thía có pực không cơ chứ !

Muốn viết nhiều thứ lắm, dự định viết nhiều thứ lắm nhưng mà không hiểu sao không thể viết được, đành phải ngồi post cái entry Link tinh này lên cho đỡ hoang vắng. He he !
Chia sẻ: