Tuesday, March 27, 2007

Sắp hết tháng 3 !

12:00 AM
Hôm nay là 26.3 ừ, vậy là sắp hết tháng 3 rồi, ngồi điểm lại phát hiện ra mình nợ nần công việc quá nhiều, ấy thế mà lúc nào cũng có cảm giác rảnh rang tưng tửng. Cái này gọi là "nước đến cổ mới nhảy", hay tớ thuộc loại "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Hix, mà toàn việc quan trọng mới khổ !

Sẽ phải xì tốp lạc thú để bắt tay vào công việc thôi, nếu không sẽ rơi từ chỗ đang hưởng thú vui trần thế chuyển đến địa ngục trần gian (do mình tạo ra mới khổ)
Gambate ne!
Chia sẻ: