Monday, April 16, 2007

Chết mất !

11:41 PM
Sắp chết mất thôi, sắp phát khùng lên mất. Đến bây giờ mới thấy hậu quả tai hại của làm việc bát nháo không kế hoạch ! Mình sắp chết lụt vì nợ nần công việc!
Tối thứ 6 bạn hiền gửi cho 1 thông tin, liệu đó có phải bước ngoặt. Mình nghĩ 2 ngày rồi, sẽ làm, hi vọng là thành công. Nhưng bước đệm đầu tiên là ít nhất trước khi hết hạn, mình phải học cho tốt cái English.
Thôi đi làm việc đây, ko càm ràm nữa. Vừa đi công tác về mà ko được nghỉ ! Hix!
Chia sẻ: