Sunday, April 22, 2007

Download từ youtube !

1:29 AM
Vừa có người comment vô blog vì chuyện không down được từ youtube , cộng với cái clip cần down lại là của Mai cồ jắc sơn nên sắp đi ngủ cũng ráng viết cái post về vụ này.
Mời bạn download cái tool này về : Vdownloader . Hỗ trợ download từ youtube, google video và dailymotion. Down về giải nén, không cần cài đặt, cứ chạy file .exe.
Copy cái link youtute vào phần Video URL (với browse video là youtube), chờ 1 chút xíu nhá (vài s) sẽ hiện thị hộp thoại cho bạn save file. Vdownloader sẽ down video về và convert sang định dạng mpg, wmv hoặc avi (đúng định dạng gốc khi được up lên ấy mà)
Have fun !
Chia sẻ: