Friday, May 04, 2007

Tuần lễ phim Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

11:23 PM
Hai hôm nay trên đường về nhà, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy ở TTCPQG áp phích của các phim Erin Brockovich, ET, L.A Confidential .... trưng đầy. Lên mạng đọc mới thấy cái tin Tuần lẽ phim Mỹ tại Việt Nam (ko biết có miễn phí không nhở :P). Đáng tiếc là thời gian đó tớ x có thời gian đi coi phim + đi tứ xứ, ko có ở Hà Nội.

Chia sẻ: