Monday, July 09, 2007

Không đề !

11:25 PM
Trỗng rỗng !
Không !
Rối tinh !
Có những lúc nhìn lại quãng thời gian của mình !
Chẳng có gì cả !
Nhàm chán !
Thu mình !
Bó hẹp !
My world is so small!
Chia sẻ: