Friday, August 24, 2007

Thăm Đại Nội - 2007

11:41 AM
Đến Huế là lần thứ 3 mà chưa đi Đại Nội bao giờ. Sáng ngày 12/8 - một ngày break giữa các ngày dạy, để nghỉ ngơi, để đón thêm 4 người nữa từ Hà Nội vào, chúng tớ (thực ra có mình tớ) đòi đi Đại Nội, những người còn lại đều đã đi hết rùi, nên đi chụp hình là chính !

Vào đến nội thành, cổng đại nội là đây, phía trên được treo 1 loạt đèn lồng vàng viết chữ, tạo thành "Đêm hoàng cung" (đừng có nhầm sang Đêm kinh hoàng nhé). Chương trình đêm hoàng cung trong đại nội được tổ chức vào các ngày 30,1,2, 15,16 âm hàng tháng. Buổi đi đêm hoàng cung sẽ post 1 lố riêng nhá, vui cực.


Chụp 1 cái ảnh dưới chân cổng đại nội nào


Lấp ló đêm hoàng cung


Bất ngờ được phong làm vua với các cung nữ xúm xít nịnh bợ


Yahoo


Phân vai: công chúa, hoàng hậu và hoàng thái hậu ... ặc ặc


Sau màn xúm xít nịnh bợ là màn đàn áp


Head to head


Hix, về sau có màn ngồi vẽ chân dung làm ảnh trên blog, sau 5 phút vẽ, kết quả ra một bà béo ú ụ ! Ặc ặc, tranh vẽ sẽ được xì cen và trưng hàng trong nay mai !
Chia sẻ: