Friday, September 28, 2007

Công tác chủ nhiệm

1:38 PM
Năm nay được phân công thêm 1 nhiệm vụ mới, chủ nhiệm lớp. Có 1 điều không bất ngờ và 1 điều bất ngờ. Điều bất ngờ là lớp đông quá, chỉ tiêu 40 sv mà cuối cùng là 47 lận. Còn điều không bất ngờ đó là sự phức tạp của chọn cán bộ lớp !

Đại hội chi đoàn của lớp lần 1 bị hủy vì chuẩn bị quá tệ, mình thì chủ quan không duyệt qua trước, vì đó là công việc của Liên chi, ai dè ! Thế là phải chuẩn bị lại, phát hiện ra kênh thông tin của lớp không ổn, một số em qua hoạt động Trung Thu thấy có tiềm năng, nhưng việc học hành là không ổn định ... hôm nay ôm nguyên chồng sơ yếu lý lịch về nhà ngâm cứu.Hy vọng, sáng thứ 2 mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Hôm qua bà chị bay vô Sài Gòn để thi đầu vào bậc Thạc Sỹ của chương trình đào tạo kinh tế của FullBright. Bả đi, tức là ôm theo Lúa đi cùng, Lúa đi cùng thì bà ngoại cũng đi cùng để trông Lúa. Thế là dì nó phải ở nhà tay hòm chìa khóa !
Chia sẻ: