Monday, October 29, 2007

Một phút ... !

8:06 PM
Ngày 28 tháng 10 năm 2007 - 1 tin nhắn sững sờ, shock thật sự!
Cả buổi chiều cứ vẩn vơ, nghĩ ngợi, quanh quẩn.
Chợt nhớ lại bức ảnh du thuyền trên sông Hương hồi tháng 8, mỗi người một nụ cười, giờ một nụ cười đã không còn nữa.

Ngày 29 tháng 10 năm 2007 - lễ viếng linh hồn anh !!!! mong anh yên nghỉ !
Chia sẻ: