Friday, November 09, 2007

Nản

3:01 PM
Sáng nay đi chấm thi hết môn hệ liên kết!Nản nghê gớm.

Nản vì sự học hành của sinh viên. Bài tập thì giải gần hết trên lớp, từ bảng chuyển vào vở, từ vở chuyển vào máy rồi từ máy lại chuyện vào vở .... tam sao thất bản ... hiểu thì không chịu hiểu và nhớ thì không nhớ nổi.

Nản vì sự chuẩn bị cơ sở vật chất của phía liên kết (ngẫm đến nhà mình cũng nản theo). Máy chả biết máy nào hỏng, cái nào chạy được nhưng không có phần mềm, virus thì hàng đàn .... copy dữ liệu thì ù ờ, copy toàn file virus ...Vừa scan xong em usb, 49 em virusy mới được tóm gọn.

Nản vì mình vẫn tiếp tục phải dạy những lớp như thế này !
Chia sẻ: