Wednesday, November 14, 2007

Yahoo IM - What's the hell?

11:05 PM
Pực cái con cá mực ! Hơn 1 ngày nay, cứ mỗi lần login zô yahoo IM là nhận được cái thông báo như thế này.

Có ai bị zị không ta, tớ cứ tưởng mình bị tèo mất cái nick này rồi gòi, nhưng login vô mail vẫn bình thường !
Chia sẻ: