Wednesday, December 26, 2007

Happy birthday to my niece !

10:09 AM
Happy birthday to you !
Happy birthday, happy birthday
Happy birthday to my nieceeeeeeeeeeeeeee!


Nhanh thật đấy, vậy là Lúa đã tròn 1 tuổi.

Mới được mấy ngày nè !


Lúa đầy tháng nè !


Lúa tập lẫy (3 tháng)


Thời gian trôi vù vù, bi giờ nhớn lên bao nhiu. 1 tuổi rùi đó !
Bò lổm ngổm ngậm tăm nè !


Mải xem quảng cáo + ngậm tăm. Lúa ngồi như bà cụ non !


Hôm nay đúng sinh nhật 1 tuổi thì Lúa bị sốt nhẹ, không biết có phải vì mọc thêm cái răng thứ 7 hay không? Hay ăn chóng nhớn nhé ! xxx
Chia sẻ: