Saturday, January 12, 2008

Ngày hôm qua ....

12:54 PM
.... là 1 ngày dài.

Ngày hôm qua, dù mình đã suy nghĩ rất lâu, đã có lúc cân nhắc để nói sao cho nhẹ nhàng, để rút ra khỏi nhóm mà cố gắng không giảm hứng thú và nhiệt huyết....

.... cuối cùng, có lẽ giận thì ít mà thất vọng thì nhiều, sao có lúc mình tàn nhẫn đến thế !

Please cheer me up!
Chia sẻ: