Monday, April 21, 2008

Link tinh tập ... thứ n?

12:05 AM
Lại lười biếng , bỏ blog mốc meo. Phần tiếng anh, hì hụi viết được 1 bài dài ngoằng (hự, tự sướng :D) và đầy lỗi ... rồi cũng chưa thèm cập nhật tiếp.

Công việc cần làm vẫn chưa tiến triển .... what the hell ! I'm so so so lazy

Một số lớp dạy đã kết thúc, ngày hôm qua tâm trạng xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến "chất lượng" buổi báo cáo ... đã có lúc muốn bỏ ....

Chiều nay đi chấm thi công chức.... học được khối thứ vớ vẩn .... cực nhảm.

Tối đang vui tự dưng gặp 1 chuyện tý xíu, pực mình, sân si vật vã .... chán , vứt hết ...

Tâm trạng trồi sụt cứ gọi là ... hiểu chết liền
Chia sẻ: