Thursday, May 08, 2008

Series ảnh: Hè về ... !

12:19 PM
Kết thúc buổi bảo vệ thử của sinh viên ... tự nhiên cười với bản thân "không hiểu mình có mặt ở đó để làm gì?" Trên đường ra nhà xe, tớ tiện tay rút em canon ra tác nghiệp (tối hôm qua con nhỏ amy động viên mãi) ... thế nên series dưới đây mang ảnh hưởng tâm hồn hoa lá của amy ... :D

Hè về rồi .... !
Hoa phượng


Hoa bằng lăng (ngày xưa tớ hay gọi là hoa gỗ)


Hoa đại ( bên Lào gọi là hoa chămba thì phải) ... ùh, chưa phải thảm hoa


Hoa ... hông bít nữa :D đang chụp thì hết pin ... hix


Chia sẻ: