Wednesday, February 18, 2009

What Gender Is Your Brain?

8:29 PM
Hôm nay lang thang vô blog của bạn yume, thấy cái này, cũng tò mò xem thử "đầu mình" nó female hay male ... cái nào nhiều hơn ! Đây là kết quảYour Brain is 60% Female, 40% MaleYour brain is a healthy mix of male and female

You are both sensitive and savvy

Rational and reasonable, you tend to keep level headed

But you also tend to wear your heart on your sleeve

Chia sẻ: