Monday, February 15, 2010

Phong thủy - số điện thoại

Nghịch ngợm vớ vẩn xíu thôi nà!


**********
1. Âm dương tương phối:
Âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.

1.1. Dãy số có 6 số mang vận âm, 4 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.
1.2. Thân chủ sinh năm xyz, thuộc tuổi Âm Nữ. Dãy số này vượng âm, sử dụng cho thân chủ mang tính âm, gây tình trạng thiên lệch, không tốt.
1.3. Đánh giá điểm Âm dương tương phối: 8 / 25


2. Ngũ hành bản mệnh:
Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. hay còn gọi là Ngũ hành. Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.
Ngũ hành của dãy số không sinh không khắc với ngũ hành của thân chủ, chấp nhận được.
Đánh giá điểm Ngũ hành bản mệnh: 14 / 30
3. Cửu tinh đồ pháp:
Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.

3.1. Trong dãy số cần biện giải có số 8. Dãy số nhận được vận khí tốt từ sao Bát Bạch.
3.2. Đánh giá điểm Cửu tinh đồ pháp: 5 / 5


4. Hành quẻ bát quái:
Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.
4.1. Quẻ chủ: quẻ chủ của dãy số là quẻ số 37 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén). Quẻ kết hợp bởi nội quái là Ly và ngoại quái là Tốn
Ý nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.
Quẻ chủ mang điềm cát, rất tốt.


Quẻ chủ
(Quẻ số 37)

101011
Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
4.2. Quẻ Hỗ: Quẻ Hỗ được tạo thành từ quẻ thượng là các hào 5,4,3 của quẻ chủ, quẻ hạ là các hào 4,3,2 của quẻ chủ.
Đây là quẻ số 64| Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì). Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khảm và ngoại quái là Ly
Ý nghĩa: Thất dã. Thất cách. Thất bát, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.
Quẻ hỗ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được
Quẻ hỗ
(Quẻ số 64)

010101
| Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
4.3. Đánh giá điểm Hành quẻ bát quái: 25 / 30
5. Quan niệm dân gian:
5.1. Tổng số nút của dãy số: 6 - Số nước bình thường
5.2. Các quan niệm dân gian:
- Chuỗi tận cùng dạng phép tính nhân (6 x 8 = 48), dễ nhớ, số đẹp.
5.3 Đánh giá điểm Quan niệm dân gian: 5 / 10

KẾT LUẬN:
Tổng điểm là 57 / 100
Bạn đang sở hữu một số tương đối đẹp, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn thử một số khác !
Chia sẻ: