Saturday, July 10, 2010

Lại chiện có đạo hay không có đạo?

12:47 PM

Sau khi phát hiện ra miềng là đứa cóc theo đạo nào cả ... nguyên đám nhìn miềng như người hành tinh khác. Và sau đó nguyên đám nhào vô chất vấn với thuyết phục.

- Khi mày bị chìm xuồng, có một mình ... mày có kêu cứu chúa trời không?
- Tao gọi ai đó cứu tao, ai đó ở xung quanh.

- Mày không theo đạo hả? Khi có việc tệ hại xảy ra, người theo đạo thiên chúa kêu 'Oh my God', như tao kêu 'Oh my Muslim' ... thế mày kêu gì?
- Somebody in the sky [ý tớ là kêu ôi trời ơi đó mà]

- Tao cũng có 1 người bạn giống mày, nó chỉ tin khi nó nhìn thấy, tao bảo nó: mày có tin Vitamin E,B,... có trong cơ thể mày không? có điện chạy trong đường dây không? Tin hử, thế mày có nhìn thấy nó không...?

- Đạo Hồi giáo của tao tốt lắm, chúa rất rộng lượng, người bảo không được uống rượu vì uống sẽ làm nhiều điều ngu ngốc, không ăn thịt lợn [vì loại này ăn tạp, dirty mày ăn nó mày cũng zậy luôn]...

- .......

Cuối cùng
Mày sẽ phải theo đạo, tao sẽ cưới mày, khi mày là vợ tao, mày sẽ trở thành 1 người đạo Hồi

@_@ đến quả này thì tớ thua luôn...

Anyway, các bạn học của tớ rất vui tính và dễ gần ^_^! Hôm qua vừa có chuyến đi chơi chung với cả lớp [chính xác là 2 lớp - Advanced Software và Advanced Web] .... so enjoy ^^!
Chia sẻ: